pytania

Nasza praca w 10 punktach

N

Wyszukiwanie towaru

Wyceny przygotowane są na podstawie porównań cen z minimum pięciu fabryk oraz zawieraj informacje dotyczące sposobu pakowania

1
N

Oznaczenie towaru

Każdy produkt musi posiadać

odpowiednie informacje

(symbol , kod ean , dane importera)

2
N

Konsolidacja towarów

Wyznaczamy wszystiem dostawcom dzień i termin dostawy towarów, tak aby nie dopuścić do sytuacji, że kontener jest nie pełny lub przeładowany

3
N

Inspekcja

Skrupulatnie, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami sprawdzamy towar przed załadunkiem (jakość, poprawność działania, oznaczenia na etykietach oraz kartonach)

4
N

Załadunek

Załadunek odbywa się starannie i precyzyjnie tak aby każda powierzchnia w kontenerze byłą wykorzystana oraz aby żaden karton nie uległ zniszczeniu.

5
N

Próbki

Przygotowujemy karton z próbkami który umieszczamy w odpowiednim miejscu w kontenerze tak aby ułatwić ewentualna inspekcje kontenera przez
celników w Chinach i Europie.

6
N

Transport do portu i odprawa celna

Rezerwacja Trucka który zawiezie kontener do portu oraz skrupulatnie przygotowywanie dokumentów do odprawy celnej w Chinach oraz dla armatora.

7
N

Dokumenty

Wysyłka oryginałów dokumentów do klienta (commercial invoice, transport invoice, packing list, bill of lading, commision invoice)

8
N

Pomoc w odprawie

Pomoc w otrzymaniu niezbędnego numeru EORI dla importera. Instrukcja do przygotowania dokumentów do odprawy między innymi:
-tłumaczenie faktur
-wyboru kodów celnych
-specyfikacja towaru
-materiał z jakiego został wykonany
-przesłanie wymaganych certyfikatów oraz deklaracji zgodności

9
N

Dostawa

Organizacja najtańszego transportu z portu w europie do wskazanego magazynu

10